Java Kısa Kodlar 2021

SoftwareTR

Yönetici
Yönetici
Moderatör
Onaylı
Java:
 Java Kullanıcı Tarafından Girilen İki Sayının Toplamı

import java.util.Scanner;


public class JavaOrnekleri {

 
  public static void main(String[] args) {
   
    Scanner reader = new Scanner(System.in);
   
    System.out.print("Birinci Sayıyı Girin: ");     
    int sayi1 = reader.nextInt();
    System.out.print("İkinci Sayıyı Girin: ");  
    int sayi2 = reader.nextInt();

    int toplam = sayi1 + sayi2;

    System.out.println("Sayıların Toplamı: " + toplam);
  }
  
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
import java.util.Scanner;
 
 
public class JavaOrnekleri {
 
 
  public static void main(String[] args) {
   
    Scanner reader = new Scanner(System.in);
   
    System.out.print("Birinci Sayıyı Girin: ");     
    int sayi1 = reader.nextInt();
    System.out.print("İkinci Sayıyı Girin: ");  
    int sayi2 = reader.nextInt();
 
    int toplam = sayi1 + sayi2;
 
    System.out.println("Sayıların Toplamı: " + toplam);
  }
  
}
 

Örnek 3: Java Ondalıklı İki Sayının Çarpımı

public class JavaOrnekleri {

 
  public static void main(String[] args) {
   
    float sayi1 = 1.5f;
    float sayi2 = 2.0f;

    float carpim = sayi1 * sayi2;

    System.out.println("Sayıların Çarpımı: " + carpim);
  }
  
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
public class JavaOrnekleri {
 
 
  public static void main(String[] args) {
   
    float sayi1 = 1.5f;
    float sayi2 = 2.0f;
 
    float carpim = sayi1 * sayi2;
 
    System.out.println("Sayıların Çarpımı: " + carpim);
  }
  
}
 

Örnek 4: Java Sayının Bölümünü ve Kalanını Yazdırma

public class JavaOrnekleri {
 
  public static void main(String[] args) {
   
    int sayi = 25, bolen = 4;

    int bolum = sayi / bolen;
    int kalan = sayi % bolen;

    System.out.println("İşlem:"+sayi+"/"+bolen);
    System.out.println("Bölüm = " + bolum);
    System.out.println("Kalan = " + kalan);
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
public class JavaOrnekleri {
 
  public static void main(String[] args) {
   
    int sayi = 25, bolen = 4;
 
    int bolum = sayi / bolen;
    int kalan = sayi % bolen;
 
    System.out.println("İşlem:"+sayi+"/"+bolen);
    System.out.println("Bölüm = " + bolum);
    System.out.println("Kalan = " + kalan);
  }
}
 

Örnek 5: Java Yazılı Puanını Nota Çevirme

public static void main(String[] args) {

double not=0;
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.println("Lütfen Notunuzu Girin");
try {
not = Double.parseDouble(br.readLine());
} catch (NumberFormatException e) {

System.out.println("SAYI GİRİŞ HATASI");
} catch (IOException e) {

System.out.println("KLAVYE OKUMA HATASI");
}

if(not<0)
{
System.out.println("HATALI NOT");
}
else if(not<50)
{
System.out.println("KALDI(1)");
}
else if (not < 60)
{
System.out.println("GEÇER(2)");
}
else if (not < 70)
{
System.out.println("ORTA(3)");
}
else if (not < 85)
{
System.out.println("İYİ(4)");
}
else if (not <= 100)
{
System.out.println("PEKİYİ(5)");
}

}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
public static void main(String[] args) {
 
double not=0;
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.println("Lütfen Notunuzu Girin");
try {
not = Double.parseDouble(br.readLine());
} catch (NumberFormatException e) {
 
System.out.println("SAYI GİRİŞ HATASI");
} catch (IOException e) {
 
System.out.println("KLAVYE OKUMA HATASI");
}
 
if(not<0)
{
System.out.println("HATALI NOT");
}
else if(not<50)
{
System.out.println("KALDI(1)");
}
else if (not < 60)
{
System.out.println("GEÇER(2)");
}
else if (not < 70)
{
System.out.println("ORTA(3)");
}
else if (not < 85)
{
System.out.println("İYİ(4)");
}
else if (not <= 100)
{
System.out.println("PEKİYİ(5)");
}
 
}
 

Örnek 6: Kullanıcının Girdiği Sayının Negatif mi, Pozitif mi Olduğunu Bulan Java Programı

import java.util.Scanner;


public class JavaOrnekleri {
 
  public static void main(String[] args) {
    Scanner reader = new Scanner(System.in);
     System.out.print("Bir Sayı Girin:");

    double sayi = reader.nextInt();
    // sayı 0 dan küçükse negatif
    if (sayi < 0.0)
      System.out.println(sayi + " Negatiftir.");

    // 0'dan büyükse pozitif
    else if ( sayi > 0.0)
      System.out.println(sayi + " Pozitiftir.");

    // aksi durumda yani 0'a eşitse
    else
      System.out.println(sayi + " Sıfırdır.");
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
import java.util.Scanner;
 
 
public class JavaOrnekleri {
 
  public static void main(String[] args) {
    Scanner reader = new Scanner(System.in);
     System.out.print("Bir Sayı Girin:");
 
    double sayi = reader.nextInt();
    // sayı 0 dan küçükse negatif
    if (sayi < 0.0)
      System.out.println(sayi + " Negatiftir.");
 
    // 0'dan büyükse pozitif
    else if ( sayi > 0.0)
      System.out.println(sayi + " Pozitiftir.");
 
    // aksi durumda yani 0'a eşitse
    else
      System.out.println(sayi + " Sıfırdır.");
  }
}
 

Örnek 7: Java Üs Alma Programı (for ile)

public class JavaOrnekleri {
 
  public static void main(String[] args) {
    int taban = 3, kuvvet = 4;

    long sonuc = 1;

    for (;kuvvet != 0; --kuvvet)
    {
      sonuc *= taban;
    }

    System.out.println("CEVAP = " + sonuc);
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
public class JavaOrnekleri {
 
  public static void main(String[] args) {
    int taban = 3, kuvvet = 4;
 
    long sonuc = 1;
 
    for (;kuvvet != 0; --kuvvet)
    {
      sonuc *= taban;
    }
 
    System.out.println("CEVAP = " + sonuc);
  }
}
 

Örnek 8: Java for Döngüsü Kullanarak Sayıyı Ters Çevirme

public class JavaOrnekleri {
 
  public static void main(String[] args) {
    int sayi = 1234, tersi = 0;
    int yedek=sayi;

    for(;sayi != 0; sayi /= 10) {
      int basamak = sayi % 10;
      tersi = tersi * 10 + basamak;
    }
    System.out.println("Sayının   : " + yedek);
    System.out.println("Sayının Tersi: " + tersi);
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
public class JavaOrnekleri {
 
  public static void main(String[] args) {
    int sayi = 1234, tersi = 0;
    int yedek=sayi;
 
    for(;sayi != 0; sayi /= 10) {
      int basamak = sayi % 10;
      tersi = tersi * 10 + basamak;
    }
    System.out.println("Sayının   : " + yedek);
    System.out.println("Sayının Tersi: " + tersi);
  }
}
 

Örnek 9: Java 1’den 100’e Kadar Olan Sayıların Toplamını Yapan Program

public class JavaOrnekleri {
 
  public static void main(String[] args) {

    int sayi = 100;
    int toplam = 0;

    for(int i = 1; i <= sayi; ++i)
    {
      toplam += i;
    }

    System.out.println("1-100 arasındaki sayıların toplamı = " + toplam);
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
public class JavaOrnekleri {
 
  public static void main(String[] args) {
 
    int sayi = 100;
    int toplam = 0;
 
    for(int i = 1; i <= sayi; ++i)
    {
      toplam += i;
    }
 
    System.out.println("1-100 arasındaki sayıların toplamı = " + toplam);
  }
}
 

Örnek 10: Kullanıcı Tarafından Girilen Sayının Basamakları Toplamını Bulan Java Programı (while ile)

import java.util.Scanner;


public class JavaOrnekleri {
 
  public static void main(String[] args) {
    // Klavyeden okuma yapmak için Scanner nesnesini oluştur.
    Scanner reader = new Scanner(System.in);
    
    System.out.print("Bir Sayı Girin: ");

    // nextInt() metodu ile tam sayı türünde değer okuması yapılır.
    int num = reader.nextInt();

    int adet = 0,toplam=0;

    while(num != 0)
    {
      toplam=(num%10)+toplam;
      num /= 10;
      ++adet;
    }

    System.out.println("Basamak Toplamı: " + toplam);
  }
}
1

26
import java.util.Scanner;
 
 
public class JavaOrnekleri {
 
  public static void main(String[] args) {
    // Klavyeden okuma yapmak için Scanner nesnesini oluştur.
    Scanner reader = new Scanner(System.in);
    
    System.out.print("Bir Sayı Girin: ");
 
    // nextInt() metodu ile tam sayı türünde değer okuması yapılır.
    int num = reader.nextInt();
 
    int adet = 0,toplam=0;
 
    while(num != 0)
    {
      toplam=(num%10)+toplam;
      num /= 10;
      ++adet;
    }
 
    System.out.println("Basamak Toplamı: " + toplam);
  }
}
 

Örnek 11: Java While Döngüsü ile Faktöriyel Hesaplama

import java.util.Scanner;


public class JavaOrnekleri {
 
  public static void main(String[] args) {
    Scanner reader = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Bir Sayı Girin:");

    int num = reader.nextInt();
    int sayac=num;
    long faktoriyel = 1;
    while(sayac>1)
    {
      faktoriyel*=sayac;
      sayac--;
    }
    /* for(int i = 1; i <= num; ++i)
    {
      faktoriyel *= i;
    }*/
    System.out.printf("%d Sayısının Faktöriyeli = %d \n", num, faktoriyel);
  }
}


import java.util.Scanner;
 
 
public class JavaOrnekleri {
 
  public static void main(String[] args) {
    Scanner reader = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Bir Sayı Girin:");
 
    int num = reader.nextInt();
    int sayac=num;
    long faktoriyel = 1;
    while(sayac>1)
    {
      faktoriyel*=sayac;
      sayac--;
    }
    /* for(int i = 1; i <= num; ++i)
    {
      faktoriyel *= i;
    }*/
    System.out.printf("%d Sayısının Faktöriyeli = %d \n", num, faktoriyel);
  }
}
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

Forum istatistikleri

Konular
57
Mesajlar
71
Kullanıcılar
14
Son üye
seed
Üst