MACOS Terminal Kodları 2021 Güncel Liste

Jscode

Silver Üye
Silver Üye
MACOS Terminal Kodları 2021 Güncel Liste

 • Afconvert: Ses dosyası dönüştürme komutu.
 • afinfo: Ses dosyası bilgisi verir.
 • afplay: Ses dosyası çalar.
 • alias: Takma ad (alias) oluşturur.
 • alloc: Kullanılan ve boş bellek durumunu listeler.
 • apropos: Dizeler içinde “whatis” veritabanı araması yapar.
 • asr: Apple Software Restore’yi açar.
 • awk: Dosya içinde metin bulma ve değiştirmeye yardımcı olur.
 • basename: Tam yol adını yalnızca bir klasör yoluna dönüştürür.
 • bash: Bourne-Again SHell (Linux)
 • bg: İşlemi arkaplana göndermeye yardımcı olur.
 • bless: Birim önyüklenebilirlik ve başlatma diski seçeneklerini ayarlamaya yardım eder.
 • break: Bir döngüden (For, While, Until ya da Select loop) çıkarır.
 • cal: Takvimi açar.
 • builtin: Yerleşik bir Shell’i çalıştırır.
 • bzip2: Dosyaları sıkıştırma veya ayıklama işlemi için kullanılır.
 • caffeinate: Sistemin uyku halini geçmesini önler.
 • calendar: Hatırlatma Hizmetini (Anımsatıcılar) açar.
 • caller: Bir alt program çağrısının döndürür.
 • cancel: Yazdırma ve yazıcı görevlerini iptal etmek için kullanılır.
 • case: Şartlı olarak bir komutu çalıştırır.
 • cat: Dosyaların içeriğini birleştirir (birden fazla metin dosyası gibi) ve ekrana yazdırabilir (görüntüler).
 • cd: Klasör değiştirmek için kullanılır.
 • chflags: Bir dosya veya klasörün bayrak işaretçisini değiştirmek için kullanılır.
 • chgrp: Grup sahipliğini değiştir.
 • chmod: Erişim izni ve yetkilerini değiştirir.
 • chown: Dosya sahibini ve grubunu değiştir.
 • chroot: Farklı bir kök dizini olan bir komutu çalıştırır.
 • cksum: CRC sağlama toplamı ve bayt sayımlarını yazdırır.
 • clear: Terminal ekranını temizler.
 • cmp: İki dosyayı karşılaştır.
 • comm: Sıralı iki dosyayı satır satır karşılaştırmaya yardımcı olur.
 • Bir komutu çalıştır (bir işlevi yani fonksiyonu değil).
 • continue: Bir döngünün sonraki yinelemesine devam etmek için kullanılır.
 • cp: Bir veya daha fazla dosyayı başka bir konuma kopyalar.
 • cron: Zamanlanmış komutları çalıştırmak için (Daemon) kullanılır.
 • crontab: Daha sonraki bir tarih / saatte çalışacak bir komut zamanlamanızı sağlar.
 • csrutil: Sistem Bütünlüğü Korumasını (SIP: Configure System Integrity Protection) yapılandırmayı sağlar.
 • curl: Bir sunucudan veya sunucuya veri aktarmak için kullanılır.
 • cut: Dosyayı birkaç parçaya bölmenizi sağlar.
 • date: Tarih ve saati görüntülemek ya da değiştirmek için kullanılır.
 • dc: Masaüstü hesap makinesini açar.
 • dd: Bir dosyayı dönüştürerek klon diske kopyalamak için kullanılır.
 • declare: Değişkenleri atma ve ve niteliklerini ayarlamaya yardımcı olur.
 • defaults: Klasör seçeneklerini gizli dosya ve klasörleri görülebilecek şekilde değiştirir.
 • df: Mac’inizin boş disk alanını görüntülemenizi sağlar.
 • diff: İki dosya arasındaki farkları gösterir.
 • diff3: Üç dosya arasındaki farkları gösterir.
 • dig : DNS lookup komutu olarak kullanılır.
 • dirname: Tam yol adını sadece bir klasöre (path’e) dönüştürür.
 • dirs: Terminal’in hatırladığı tüm dizinlerin listesini gösterir.
 • diskutil: Biçimlendirme, doğrulama ve onarma yapabileceğiniz disk yönetimi aracı.
 • ditto: Klasör ve dosyaları kopyalamak için kullanılır.
 • dot_clean: Dosya veya klasörlerdeki noktalamaları (._*) kaldırmak için kullanılır.
 • drutil: CD / DVD yazıcılarıyla etkileşim kurmaya yardım eder.
 • dscacheutil: Dizin Hizmeti / DNS önbelleğini sorgulamak veya temizlemek için kullanılır.
 • dseditgroup: Grupları düzenlemek, oluşturmak veya silmek için kullanılır.
 • dscl: Dizin Hizmeti komut satırı yardımcı programını çalıştırır.
 • du: Dosya alanının ne kadarının kullanıldığını göstermeye yardımcı olur.
 • echo: Yazdığınız bir metni ekrana yazdırmak için kullanılır.
 • enable: Yerleşik kabuk (Shell) komutlarını etkinleştirme ve devre dışı bırakmaya yardımcı olur.
 • exec: bir komutu çalıştırmaya yardımcı olur.
 • exit: Kabuktan (Shell) çıkış yapmak için kullanılır.
 • export: Bir ortam değişkeni ayarlamak için kullanılır.
 • expr: İfadeleri değerlendirmek için kullanılır.
 • fc: Komut geçmişinizden önceki komutları düzenleme ve tekrar yürütmeye yardımcı olur.
 • fdisk: Darwin UFS / HFS / DOS için disk bölümü tablosu manipülasyon aracı.
 • fdesetup: fileVault yapılandırmasına yardımcı olarak kullanılır veya FileVault kullanıcılarını listeler.
 • fg: İşlevi (job) önplana gönderir.
 • file: Dosya türünü belirler.
 • find: Belirli bir kriteri karşılayan dosya araması yapmak için kullanılır.
 • fmt: Paragraf metnini yeniden biçimlendirir.
 • fold: Metni, belirtilen genişliğe sığdırmak için genişletir.
 • for: Loop (Döngü) komutu.
 • fsck: Dosya sistemi tutarlılık kontrolü ve onarımı yapmaya yardımcı olur.
 • fsaclctl: Dosya sistemi için ACL desteğini etkinleştirme veya devre dışı bırakmak için kullanılır.
 • fs_usage: Dosya sistemi kullanımı oranını ekrana yazdırır (işlem / yol adı şeklinde).
 • ftp: İnternet dosya aktarım programı.
 • function: Fonksiyon makrolarını tanımlamak için kullanılır.
 • fuser: Bir veya daha fazla dosyayı içeren işlemleri listeleyin.
 • GetFileInfo: HFS + dosyalarının niteliklerini almak için kullanılır.
 • getopt: Konum parametrelerini ayrıştır.
 • goto: Etikete atlamak ve yürütmeyi (çalıştırmayı) devam etmek için kullanılır.
 • grep: Verilen bir kritere uyan satırlar içinde dosya (lar) arar.
 • groups: Kullanıcıların içinde yer aldığı grup isimlerini ekrana yazdırır.
 • gzip: arşiv dosyaları oluşturmak veya ayıklamak için kullanılır.
 • halt: İşletim sistemini durdurur ve yeniden başlatılmasını sağlar.
 • hash: Komutların belleklenmiş konumlarını tazelemek için kullanılır.
 • head: Terminal ekranını dosyanın ilk satırlarını görüntüleyecek şekilde yukarı taşır.
 • hdiutil: ISO formatındaki disk yansımaları için manipülasyon aracı.
 • hostname: Sistem adını ayarlamak veya ekrana yazdırmak için kullanılır.
 • iconv: Dosyanın karakter kümesini dönüştürmek için kullanılır.
 • id: Kullanıcı ve grup adlarını / kimliklerini (ID) değerini ekrana yazdırır.
 • if: Şartlı olarak bir komutun gerçekleştirilmesini sağlar.
 • ifconfig: ağ arabirimi parametrelerini yapılandırır.
 • iostat: CPU ve i / o istatistiklerini raporlar.
 • ipconfig: IP yapılandırma durumunu görüntülemek ve denetlemek için kullanılır.
 • info: Bir nevi yardım komutu.
 • install: Dosyaları kopyalar ve niteliklerini ayarlar.
 • jobs: Etkin işleri (jobs) listeler.
 • kextfind: Çekirdek uzantılarını (Kernel Extensions) listeler.
 • kextstat: Yüklenen çekirdek uzantılarının (kext) durumunu görüntüler.
 • kextunload: Sürücü örneklerini sonlandırır ve çekirdek uzantılarını boşaltır (unload).
 • kickstart: Apple Uzaktan Yardım’ı (Remote Desktop) yapılandırır.
 • kill: Bir işlemin PID değerini öğrenerek işlemi sona erdirmeye yardımcı olur.
 • killall: İsimden yola çıkarak bir işlemi sonlandırır.
 • l: Dosyaları uzun formatta listeleme (ls -l).
 • last: Kullanıcıların ve tty'lerin son girişlerini belirtir.
 • launchctl: Daemon'ları / aracıları yüklemek veya boşaltmak için kullanılır.
 • ll: Görünmeyen dosyaları uzun formattaki dosya listesi halinde listeleme (ls -la).
 • less: Tek seferde bir ekran çıktısını görüntülemek için kullanılır.
 • let: İfadeyi değerlendirmek için kullanılır.
 • lipo: Evrensel bir Binary’i dönüştürmek için kullanılır.
 • ln: Dosyalar arasında bağlantı oluştur (sabit bağlantılar, sembolik bağlantılar).
 • local: Yerel (işlev) değişken ayarlamak için kullanılır.
 • locate: Dosyaları bulmak için kullanılır.
 • logname: Geçerli oturum açma adını yazdırır.
 • login: Bilgisayara giriş yapmak için (oturum açmak için kullanılır).
 • logout: Giriş kabuğundan (Shell) çıkmak için kullanılır (bye).
 • look: Belli bir dizgeyle başlayan satırları gösterir.
 • lp: Dosyaları yazdırmak için kullanılır.
 • lprm: Yazdırma için sıraya alınan yazdırma işlerini iptal eder.
 • lpstat: Yazıcı için durum bilgisi sunar.
 • ls: Dosya veya dosyalar hakkında bilgi listelemek için kullanılır.
 • lsregister: Launch Services’in veritabanını sıfırlar.
 • lsof: Açık dosyaları listelemek için kullanılır.
 • man: Yardım el kitabına ulaşmanıza yardımcı olur.
 • mdfind: Spotlight araması yapmak için kullanılır.
 • mdutil: Spotlight’ın meta veri deposunu yönetmek için kullanılır.
 • mkdir: Yeni klasör/ler oluşturur.
 • mkfifo: FIFO'lar(adlandırılmış borular) oluşturmak için kullanılır.
 • more: Terminal ekranında tek seferde daha çok sonucu görüntülemek için kullanılır.
 • mount: Dosya sistemini bağlamak (mount) için kullanılır.
 • mv: Dosyaları veya dizinleri taşıma veya yeniden adlandırmak için kullanılır.
 • nano: Basit metin editörü açar.
 • nc/netcat: Ağlardaki verileri okuma ve yazma için kullanılır.
 • net: Ağ kaynaklarını yönetmek için kullanılır.
 • netstat: Ağ durumunu gösterir.
 • networksetup: Ağ ve Sistem Tercihleri’ni açar.
 • nice: Bir komutun önceliğini ayarlamak için kullanılır.
 • ntfs.util: NTFS dosya sistemi yardımcı programı.
 • onintr: Bir kabuğun (Shell) kesme işlemini (interrupt) kontrol etmeye yardımcı olur.
 • open: Bir dosya / klasör / URL veya Uygulama açmak için kullanılır.
 • osacompile: Applescript dosyalarını derlemek (compile) için kullanılır.
 • osascript: AppleScript'i çalıştırmak için kullanılır.
 • passwd: Kullanıcı şifresini değiştirir.
 • paste: Dosyaların satırlarını birleştirir.
 • pbcopy: Verileri kopyalama panosuna (clipboard) kopyalar.
 • pbpaste: Verileri kopyalama panosundan (clipboard) yapıştırır.
 • pgrep: İşlemleri (proscesses) tam veya kısmi bir adla listeler.
 • ping: Ağ bağlantısı sınamak için kullanılır.
 • pkill: İşlemleri tam veya kısmi adını kullandırarak sonlandırır.
 • pkgbuild: Bir macOS Installer bileşen paketi oluşturur.
 • pmset: Güç Yönetimi ayarlarına ulaşmak için kullanılır.
 • popd: Geçerli dizini önceki değerini (value) geri yüklemek için kullanılır.
 • pr: Metin dosyalarını yazdırabilir forma dönüştürmek için kullanılır.
 • ps: İşlem durumu hakkında bilgi verir.
 • pushd: Geçerli dizinin değerini kaydeder.
 • pwd: Aktif dizini ekrana yazdırır.
 • quota: Disk kullanımını ve sınır değerlerini gösterir.
 • rcp: Dosyaları makineler arasında kopyalamak için kullanılır.
 • readonly: Bir değişkeni veya fonksiyonu salt okunur olarak işaretlemek için kullanılır.
 • reboot: Sistemi durdurur ve yeniden başlatır.
 • ReportCrash: Hata raporlamayı etkinleştir / devre dışı bırak.
 • return: Bir fonksiyondan çıkış yapmak için kullanılır.
 • rev: Dosyanın satırlarını ters çevirir.
 • rm: Dosyaları siler.
 • rmdir: Klasör/leri siler.
 • rpm: Remote Package Manager (Uzak Paket Yöneticisi).
 • say: Bir metni Siri yardımıyla sese çevirir.
 • screen: Multiplex terminal (ssh vasıtasıyla Remote Shell’i çalıştırır).
 • screencapture: Dosya veya disk ekran görüntüsünü yakalama.
 • scselect: Ağ konumları arasında geçiş yapmak için kullanılır.
 • scutil: Sistem yapılandırma parametrelerini yönetmeyi sağlar.
 • sdiff: İki dosyayı etkileşimli olarak birleştirir.
 • security: Anahtarlıklar (Keychain), anahtarlar, sertifikalar ve Güvenlik çerçevesini yönetmenizi sağlar.
 • sed: Stream Editörü.
 • select: Bir öğe listesi oluştur.
 • serverinfo: Sunucu bilgilerini verir.
 • set: Bir kabuk (Shell) seçeneğinin değerini değiştirin ve konum parametrelerini ayarlamak için kullanılır.
 • setfile: HFS + dosyalarının niteliklerini ayarlar.
 • sharing: Afp, ftp ve smb hizmetleri için paylaşım noktaları oluşturmaya yardımcı olur.
 • shasum: SHA Sağlama toplamını (Checksum) yazdırır veya kontrol eder.
 • shift: Konum parametrelerini değiştirir.
 • shopt: Kabuk seçeneklerini ayarlamak için kullanılır.
 • shutdown: MacOS'u kapatmak veya yeniden başlatmak için kullanılır.
 • sleep: Belirli bir süre için gecikme ayarlar.
 • softwareupdate: Sistem yazılımı güncelleme aracı.
 • sort: Metin dosyalarını sıralamak için kullanılır.
 • source: Bir kaynak dosyadan komutları yürütmek / çalıştırmak için kullanılır.
 • split: Dosyayı sabit boyutlu parçalara bölmek için kullanılır.
 • srm: Dosyaları veya dizinleri güvenli bir şekilde kaldırmak için kullanılır.
 • stat: Bir dosyanın durum bilgisini görüntüler.
 • stop: Bir işi (Job) veya işlemi durdurur.
 • su: Kullanıcı kimliğini değiştirir.
 • sudo: Bir komutu başka bir kullanıcı olarak çalıştırmak için kullanılır.
 • sum: Dosya için bir sağlama toplamı (checksum) yazdırır.
 • sw_vers: MacOS işletim sistemi sürümünü öğrenmenize yardımcı olur.
 • system _profiler: Sistem yapılandırmasını bildirir.
 • systemsetup: Bilgisayar ve ekran sistemi ayarlarını açar.
 • tail: Dosyaların son bölümünü çıkartır.
 • tar: Tape ARchiver.
 • tccutil: Gizlilik veritabanını yönetim aracı.
 • tcpdump: Bir ağdaki trafiği boşaltmak için kullanılır.
 • tee: Çıktıyı birden fazla dosyaya yönlendirir.
 • test: Durum değerlendirmesi yapmak için kullanılır.
 • textutil: Çeşitli biçimlerde metin dosyalarını değiştirmek (Doc, html, rtf) için kullanılan manipülasyon aracı.
 • time: program kaynak kullanımını ölçmek için kullanılır.
 • times: Kabuk (Shell) ve kabuk işlem sürelerini (Shell Process Time) yazdırmak için kullanılır.
 • tmutil: Time Machine yardımcı programını açmak için kullanılır.
 • top: İşlem bilgisini gösterir.
 • touch: Dosya zaman damgalarını değiştirir.
 • tput: Terminale bağlı yetenekleri, ayarları, rengi ve konumu ayarlamak için kullanılır.
 • tr: Karakterleri çevirmej, sıkıştırmak ve / veya silmek için kullanılır.
 • traceroute: Trace Route to Host işlemi için kullanılır.
 • tty: Terminalin dosya ismi stdin üzerinde yazdırır.
 • type: Bir komutun nasıl kullanılacağını ve söz dizimini tarif etmek için kullanılır.
 • ufs.util: UFS dosya sistemini mount / unmount etmek için kullanılır.
 • ulimit: Sistem çapında kaynakların kullanımını sınırlamak için kullanılır.
 • umount: Bir cihazın bağlantısını kesmek (unmount) için kullanılır.
 • unalias: Bir takma adı silmek için kullanılır.
 • uname: Sistemi bilgilerini ekrana yazdırmak için kullanılır.
 • unexpand: Boşlukları sekmelere dönüştürmek için kullanılır.
 • uniq: Dosyaları benzersiz kılmak için kullanılır.
 • units: Birimleri (ağırlık vb.) bir ölçekten diğerine dönüştürmek için kullanılır.
 • unset: Değişken veya fonksiyonların adlarını silmek için kullanılır.
 • until: Döngü (Loop) komutu.
 • uptime: Sistemin ne kadar zamandır çalıştığını göstermek için kullanılır.
 • users: Oturum açmış olan kullanıcıların giriş adlarını yazdırır.
 • uuencode: Bir binary dosyasını Encode etmek için kullanılır.
 • uudecode: Uuencode tarafından oluşturulan bir dosyanın kodunu çözmek (Decode) için kullanılır.
 • uuidgen: Benzersiz Kimlik (UUID / GUID) oluşturmak için kullanılır.
 • vi: Metin editörü.
 • wait: İşlemin tamamlanmasının beklenmesini sağlamak için kullanılır.
 • wall: Kullanıcılara bir mesaj yazmak için kullanılır.
 • wc: Bayt, kelime ve satır sayımlarını yazdırmak için kullanılır.
 • whatis: Kelimelerin tamamı için whatis veritabanında arama yapma amacıyla kullanılır.
 • whereis: Bir programı bulmak için kullanılır.
 • which: Kullanıcı dizini içindeki bir programı bulmak için kullanılır.
 • while: Döngü komutu (Loop command).
 • who: Şu anda oturum açmış tüm kullanıcı adlarını yazdırmak için kullanılır.
 • whoami: Geçerli kullanıcının kimliğini ve adını yazdırmak (`id -un ') için kullanılır.
 • write: Başka bir kullanıcıya mesaj göndermek için kullanılır.
 • xattr: Genişletilmiş özellikleri görüntüleme ve kullanmaya yardım eder.
 • youtube-dl: YouTube videolarını indirmek için kullanılır.
 • zip: Dosyaları paketlemek ve sıkıştırmak (arşivlemek) için kullanılır.
 • !!: Son çalıştırılan komutu tekrardan çalıştırmak için kullanılır.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

Forum istatistikleri

Konular
70
Mesajlar
86
Kullanıcılar
15
Son üye
seed
Üst